Pomaganie jest fajne!
Na stronie
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge
jest lista z podziałem na województwa gdzie możemy wspierać dzieciaki z SMA!
My pompujemy w drużynie dla Mia, województwo dolnośląskie i opolskie!

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengemia

Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania